Rakovina prsu v číslech

Karcinom prsu je nejčastějším závažným nádorovým onemocněním u žen v ČR i ve světě a jeho výskyt stále stoupá. Představuje cca 17 - 20 % všech maligních nádorů u žen.

Ročně rakovinou prsu v ČR onemocní kolem 6 000 žen. Na nádor prsu od roku 1990 do roku 2006 zemřelo každý rok až 2 000 žen, od roku 2007 je to necelých 1 700 žen ročně.

Nejúčinnějším prostředkem pro včasný záchyt rakoviny prsu je pravidelné preventivní mamografické vyšetření.

Míra jistoty výsledku po provedeném mamografickém vyšetření může být až 95 %. To znamená, že některé typy nádorového postižení prsu nemusí být mamografií detekovatelné (zobrazitelné).

Na preventivní mamografické vyšetření mají v rámci programu mamografického screeningu (screeningu nádorů prsu) nárok všechny ženy od 45 let, a to vždy jednou za dva roky. Vyšetření je hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Až 90 % žen, u nichž je nádor odhalen včas, může být současnými léčebnými postupy uzdraveno.

Včasný záchyt nádorů nižších stadií je možný zejména díky screeningu nádorů prsu, který byl v České republice zaveden v roce 2002. Na snižování úmrtnosti na karcinom prsu se podílí také účinná léčba, zejména chemoterapie v kombinaci s ostatními léčebnými metodami.

K včasnému odhalení přispívá též samovyšetření prsu, při kterém žena může vyhmatat nádor od velikosti 15 až 20 mm. Pokud si žena bulku v prsu vyhmatá, je nejlepším řešením jít k lékaři a pak neprodleně na mamograf nebo ultrazvuk (sono) a nečekat, „co to udělá a jak se to vyvine.“

Objednat se na preventivní mamografické vyšetření

 
 
  
  
 
 
 

Odesláním zprávy berete na vědomí poučení uvedené v tomto souboru, kde se nachází souhlasy se zpracováním osobních údajů pro pracoviště:Budějovická, Vysočany a Benešov u Prahy str.1, Zahradní Město str. 2.

Jak nakládáme s osobními údaji si můžete přečíst zde Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prosíme vás

Tento formulář slouží pouze pro objednání na preventivní mamografické vyšetření. Pro ostatní vyšetření využijte telefonický kontakt.

Mamografické vyšetření je možné absolvovat od 45 let, a to každé dva roky (ani o den dříve). Klientky pojišťovny OZP mají mamografický screening hrazený pojišťovnou od 40 let věku.

Do 45 let věku je možné absolvovat ultrazvukové vyšetření.

Při nálezu bulky či jiném problému je třeba přijít se žádankou od svého praktického lékaře nebo gynekologa.