Diagnostické vyšetření prsu

Diagnostické pacientky (pacientky s příznaky onemocnění prsu) zaujímají mezi ženami vyšetřenými v našem Mammacentru významný podíl. Jedná se o ženy, u kterých je buď onemocnění prsní žlázy zachyceno nově, nebo již prodělaly léčbu zhoubného onemocnění prsu a jsou celoživotně dispenzarizované. Patří sem i ženy se zvýšeným rizikem onemocnění prsní žlázy, které jsou sledované a vyšetřované zejména z důvodu pozitivní rodinné anamnézy.

V závislosti na doporučení indikujícího lékaře nebo mamodiagnostika podstupuje žena vyšetření buď na mamografu nebo na ultrazvuku.

Vyšetření je určené

  • pro ženy bez ohledu na věk s podezřením na závažné onemocnění prsu (symptomatické pacientky)

  • pro ženy po léčbě rakoviny prsu, dispenzarizované a pravidelně kontrolované

Je potřeba doporučení od praktického lékaře, gynekologa nebo jiného specialisty.

Vyšetření je hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Objednat se na preventivní mamografické vyšetření

 
 
  
  
 
 

Prosíme vás

Tento formulář slouží pouze pro objednání na preventivní mamografické vyšetření. Pro ostatní vyšetření využijte telefonický kontakt.

Mamografické vyšetření je možné absolvovat od 45 let, a to každé dva roky (ani o den dříve).

Do 45 let věku je možné absolvovat ultrazvukové vyšetření.

Při nálezu bulky či jiném problému je třeba přijít se žádankou od svého praktického lékaře nebo gynekologa.