pronatal banner
Naše webové stránky vyžadují pro svoji správnou činnost cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím
Mammacentrum Zelený pruh
234 105 351
Online objednání
Poradna
Mammacentrum Zelený pruh
Roškotova 1717/2
140 44 Praha 4
Umístění v budově: 2. suterén
pondělí7.30–15.30
úterý7.30–15.30
středa7.30–15.30
čtvrtek7.30–16.30
pátek7.30–14.00
Mammacentrum Zelený pruh,
pracoviště Vysočany
234 105 555
Mammacentrum Zelený pruh
detašované pracoviště
Poliklinika Vysočany
Sokolovská 304
190 00 Praha 9
Umístění v budově: suterén
pondělí7.30–13.00
středa7.30–13.00

 

 

MAMOGRAFICKÝ SCREENING

CO TO JE?

Ve 2. pololetí roku 2002 byl v České republice zahájen screening nádorů prsu (mamografický screening). Letos na podzim (2012) tedy Česká republika oslaví již 10. výročí od zahájení tohoto programu.

Zavedení mamografického screeningu v ČR vycházelo ze zkušeností jiných evropských států, zejména skandinávských, kde screeningové programy probíhaly již od 80 let minulého století. Výsledkem zavedené prevence nádorů prsu v těchto státech bylo snížení úmrtnosti na karcinom prsu o 20-30 % u žen nad 50 let.

Preventivní mamografické vyšetření mohou v ČR provádět jen akreditovaná screeningová pracoviště. Úroveň kvality jejich práce je průběžně sledovaná a kontrolovaná Komisí pro screening nádorů prsu MZ ČR, ve které jsou zástupci lékařů a následujících institucí: Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD).

Naše Mammacentrum je jedním z 69 pracovišť v ČR, kterému byla Ministerstvem zdravotnictví ČR tato akreditace udělena.

Kompletní seznam akreditovaných pracovišť najdete zde.

KOHO SE TÝKÁ?

Ženy od 45 let bez známek onemocnění prsu mají vždy jednou za dva roky nárok na mamografické vyšetření hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Na preventivní mamografické vyšetření má povinnost ženu posílat obvodní gynekolog nebo praktický lékař, který na screeningovou mamografii vystaví ženě žádanku. Pokud si žena mamografické vyšetření hradí sama na vlastní žádost, žádanku na mamografii nepotřebuje.

Preventivní mamografické vyšetření prsou má svůj nepopiratelný význam. Každá žena, která má nárok na preventivní mamografii, by ji měla absolvovat.

V České republice podstoupilo preventivní mamografii přibližně 60 % žen. Stále tedy existuje poměrně vysoké procento žen, které toto vyšetření dosud neabsolvovaly. Záleží na nich samotných, jaký k této možnosti prevence zaujmou postoj. Ten mohou pozitivně ovlivnit i jejich praktiční lékaři a gynekologové.

CÍL PROGRAMU

Cílem mamografického screeningu je včasný záchyt zhoubných nádorů prsu, které jsou menších rozměrů. Preventivní vyšetření umožňuje též záchyt přednádorových stavů. Předpokládá se, že zavedení mamografického screeningu by mělo vést výhledově k poklesu úmrtnosti na toto onemocnění. Následná léčba by měla být pro ženy méně náročná.

Díky zavedení screeningového programu nádorů prsu v roce 2002 došlo v České republice k záchytu většího množství zhoubných nádorů prsu, protože mamografickým vyšetřením prošlo mnohem větší množství žen nežli v předchozích letech. Díky tomu, že preventivní mamografické vyšetření podstupují ženy bezpříznakové, jsou zachycené karcinomy převážně menších rozměrů nežli karcinomy zjištěné u žen s pohmatovým nálezem v prsu. Minimální karcinomy tvoří asi 35 – 40 % všech zachycených nádorů. Pro ženy to znamená snadnější léčbu a mnohem větší šanci vrátit se po léčbě do běžného života.